Udokumentowaliśmy złoże uranu w województwie świętokrzyskim.

Udokumentowaliśmy złoże uranu w województwie świętokrzyskim.

Od 2021 roku podejmujemy działania mające na celu jak najszersze utworzenie łańcucha wartości energetyki jądrowej w Polsce, oraz – zgodnie ze swoją polityką i wartościami – dążenia do gospodarki obiegu zamkniętego w ramach energetyki jądrowej. W 2021 roku ŚGP INDUSTRIA S.A. złożyła do Ministerstwa Klimatu i Środowiska wniosek o przyznanie koncesji poszukiwawczej na złoże polimetaliczne z zawartością Uranu na terenie Województwa Świętokrzyskiego. Po udzieleniu koncesji zostały rozpoczęte prace poszukiwawcze, w ramach których potwierdzono już obecność Uranu w złożu. Prace będą kontynuowane na przestrzeni nadchodzących miesięcy aby dokładnie określić zawartość poszczególnych pierwiastków w złożu, rozmiar złoża oraz potencjalne metody jego eksploatacji.

Bardzo się cieszę, że podjęte przez nas trzy lata temu wysiłki na rzecz rozwoju górnictwa w Województwie Świętokrzyskim i dostępu do surowców krytycznych w Polsce, w tym kluczowego dla sektora jądrowego Uranu, przynoszą pierwsze rezultaty. Odnalezienie Uranu jest ważnym wydarzeniem z punktu widzenia rozwoju naszej współpracy z Rolls-Royce SMR. Jest to dla nas symboliczne, że nowe złoże w naszym regionie dokumentujemy w roku, w którym obchodzimy 150-lecie naszej firmy, kontynuującej górniczą działalność „Kieleckich Marmurów”, a dzieje się to w ramach działalności Centralnej Doliny Wodorowej im. Braci Łaszczyńskich, wybitnych polskich wynalazców, którzy ponad 100 lat temu eksploatowali w naszym regionie w nowoczesny sposób najważniejsze w owym czasie pierwiastki.” – powiedział Szczepan Ruman, Prezes Zarządu ŚGP INDUSTRIA S.A.

Kolejnym elementem naszego zaangażowania w sektorze energetyki jądrowej jest dążenie do gospodarki obiegu zamkniętego w tym sektorze poprzez redukcję ilości odpadów. W ramach tych prac od dwóch lat współpracujemy z firmą Copenhagen Atomics („CA”), rozwijającą technologię reaktora IV generacji na stopionych solach. Taki reaktor ma możliwość powtórnego używania zużytego paliwa jądrowego z tradycyjnych reaktorów, a poprzez to efektywnej redukcji ilości odpadów. Jednocześnie produkuje on wysokiej jakości ciepło w temperaturach 500 – 700 stopni Celsjusza, atrakcyjne dla wielu gałęzi przemysłu. W 2023 roku zawarliśmy z CA umowę dotyczącą potencjalnego wdrożenia technologii CA w Polsce w przyszłości.

Energetyka jądrowa jest dynamicznie rozwijającym się sektorem, w ramach którego powstaje wiele rozwiązań służących do odmiennych zastosowań. W ŚGP INDUSTRIA S.A. kompleksowo patrzymy na rozwój sektora jądrowego, w tym różne rozwiązania, które mogą być wobec siebie komplementarne i zwiększać atrakcyjność energetyki jądrowej jako całości dla przyszłych pokoleń. Naszym strategicznym i najważniejszym projektem jest współpraca z firmą Rolls-Royce SMR dla udostępnienia Polsce reaktorów SMR będących stabilnym źródłem czystej energii na dekady. Równolegle jednak patrzymy na kwestie możliwości zagospodarowania odpadu z tradycyjnych elektrowni jądrowych. Firma Copenhagen Atomics, która od 10 lat rozwija technologię mogącą ponownie używać taki odpad jako paliwo, została przez nas zidentyfikowana jako bardzo dojrzały i obiecujący projekt.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że reaktory IV generacji rozwijane przez CA mają służyć do innych celów niż tradycyjne reaktory, nie są więc przedsięwzięciem konkurencyjnym wobec reaktorów Rolls-Royce SMR, a raczej są wobec nich komplementarne. O ile tradycyjne reaktory SMR są optymalnym rozwiązaniem dla dekarbonizacji energetyki, to reaktory CA IV generacji na stopionych solach produkują ciepło o znacznie wyższej temperaturze, do 700 stopni Celsjusza, co może pomóc w dekarbonizacji gałęzi przemysłu dziś intensywnie używających paliw kopalnych do generacji ciepła. Ta technologia jest komplementarna wobec tradycyjnych SMR w technologii Rolls-Royce i wpisuje się w dążenie naszej firmy do tworzenia ekosystemów gospodarki zamkniętego obiegu. Gospodarka zamkniętego obiegu jest tym co przyświeca nam od początku prac nad Centralną Doliną Wodorową, w ramach której dążymy do zagospodarowania naszych odpadowych wód pokopalnianych do produkcji czystego wodoru jako paliwa dla maszyn górniczych i ciężkiego transportu, zastępującego używany dziś olej napędowy.” – komentuje Szczepan Ruman, Prezes Zarządu.

Od  trzech lat realizujemy działania mające na celu rozwój źródeł czystej energii, dekarbonizacji energochłonnego przemysłu oraz produkcji czystej energii i czystego wodoru dla przyszłych pokoleń poprzez projekty z zakresu rozwoju gospodarki wodorowej (jako lider Centralnej Doliny Wodorowej im. Braci Łaszczyńskich) oraz budowy małych reaktorów SMR na bazie podpisanego Memorandum of Intent z brytyjską firmą Rolls-Royce SMR.

15 lutego 2024 r. otrzymaliśmy pozytywną opinię Ministerstwa Aktywów Państwowych mówiącą o niezidentyfikowaniu negatywnego wpływu inwestycji na aktywa państwowe oraz pozytywną opinię Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 18 kwietnia 2024 r., w zakresie wpływu na bezpieczeństwo wewnętrzne państwa planowanej inwestycji polegającej na budowie obiektu energetyki jądrowej. Na bazie uzyskanych opinii Ministerstwo Klimatu i Środowiska wyda decyzję zasadniczą dla inwestycji z zakresie budowy obiektów energetyki jądrowej przez nas. Wskazana we wniosku o wydanie decyzji zasadniczej inwestycja dotyczy budowy obiektów energetyki jądrowej w technologii Rolls-Royce SMR.

MEDIA O NAS:

MEDIA OGÓLNOPOLSKIE:
MEDIA LOKALNE:

Zobacz również

Cenimy Twoją prywatność

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce.